MEDLEMSMØTE MANDAG DEN 29.08 KL 11 PÅ PENSJONISTEN

Styret innkaller til medlemsmøte MANDAG den 29.08 kl 11.00 på Pensjonisten.

Gamle som nye medlemmer ønskes velkommen!

Ta med gevinst! (Husk tøyposen) VEL MØTT!

Styret innkaller til medlemsmøte MANDAG den 29.08 kl 11.00 på Pensjonisten.

Gamle som nye medlemmer ønskes velkommen!

Ta med gevinst! (Husk tøyposen)

VEL MØTT!