Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

MEDLEMSMØTE mandag den 25.10 kl 11

Medlemsmøte den 4.10.21

Kirkenes Pensjonistforening inviterer til

MEDLEMSMØTE

MANDAG den 25. 0ktober kl 11 på Pensjonisten. Gamle som nye medlemmer ønskes velkommen! Ta med gevinst! VEL MØTT!

NB! Fredag er Pensjonisten stengt grunnet privat arrangement Styret

NB! Fredag er Pensjonisten stengt grunnet privat arrangement