Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte/inspirasjonsforedrag 20.09.

Spesialrådgiver Harald Olimb Norman kommer på åpent møte onsdag 20. september kl. 17.00 på Folldal Bo-og Servicesenter.

Referat fra medlemsmøte i Pensjonistforbundet Folldal 20.09.2023

49 personer til stede. Leder Unni ønsket velkommen og overlot ordet til spesialrådgiver i Pensjonistforbundet, Harald Olimb Norman med sitt inspirasjonsforedrag: «Hvorfor engasjere seg? Vi eldre er ingen utgiftspost, vi er ressurser i lokalsamfunnet». Han var innom flere temaer, bl.a.:                  

·      Økonomi. Politikerne snakker mest om hva vi koster, men sannheten er at vi tilfører samfunnet frivillig arbeide verdt 40 milliarder kroner i året. Dessuten er pensjonen vi mottar penger som er betalt inn mens vi var yrkesaktive, det er våre penger, og ikke noe vi får.

·      Tannlegeordningen, dvs at stell av tenner bør komme inn i egenandelsordningen, slik som andre helsetjenester. Aldersgrensen er for dette hevet for unge, vi mener at det nå er de eldres tur. Tannlegeforeningen er sterk motstander av dette.

·      Velferdsteknologi/ bruk av smarttelefon og nettbrett. Viktig at flere blir «digitale», opplæring må bli gitt. Og faktisk er det slik at telefoner og nettbrett stadig blir enklere å bruke, med tydeligere symboler.

Deretter var det kaffepause med åresalg. Her kom det inn 5095kr.

Sekretær leste referat fra forrige medlemsmøte. Godkjent uten anmerkninger.

Hun leste også opp det hun hadde skrevet i «Viljen» om bussturen vår til Sverige i sommer, samen med LHL Folldal.

Celine og Charlotte Bakke sang for oss, akkompagnert av eget gitarspill.

Diverse info v/leder:                                                                                     

·      Styret vil gjerne ha ønsker om temaer på møtene.

·      Årets julebord. Hvor? Flere syntes det var bra på Gaia. Komiteen hos oss planlegger sammen med LHL.

·      Kurs i bruk av smarttelefon og nettbrett, noen som ønsker?

·      Eldredagen. Arrangement på Folldal Flerbrukshus 07.10. Eldrerådet er ansvarlig for dette. Vi vil ha en liten stand i foajeen med utdeling av materiell.

·      Eldreråd. Det skal velges nytt, her må det inn medlemmer fra vår forening. Ingen forslag her i kveld, valgkomiteen prøver å finne noen.

·      Medlemsmøte 18.10. Silje Marie Fossbakk fra Midt-Hedmark brann og redningsvesen kommer og snakker om brannsikkerhet.

·      Pensjonistforbundets nettside Pensjonistforbundet.no har mye nyttig info og hjelp.

·      Bassenget åpner etter høstferien, varmtvannssvømming blir på mandager.

Liv Nymoen, referent