Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte i Siggerud Pensjonistforening

Siggerud gård

Møteprogram

 Med forbehold om evt. endrede Coronaregler møtes vi igjen.

I og med at alle forutsettes å være fullvaksinert, blir det møte etter vanlig mønster.

- Leder orienterer om dagens situasjon.

- Tidligere ordfører Georg Stubb

reflekterer over valgresultatet.

- Servering av kaffe og snitter.

- Loddsalg.

- Sang