Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte i Lindås pensjonistlag

Westland Hotel, torsdag den 26. mai 2022

Lindås pensjonistlag inviterer til medlemsmøte Kristi himmelfartsdag, torsdag den 26. mai 2022, kl. 16;00 på Westland Hotel.

Program: Velkommen v/leiar. Kåseri av Katrine Ness. Einar Øvretveit les eigen dikting/rim frå boka si. Song og musikk med Sara K. Nordahl og Solveig Holsen. Musikk med Ramona og Victoria Fjellanger. Matøkt med snittar/kaffe. Og Odd Idar Bjørsvik vert med oss og spelar. Turnemnda minner òg om turen til Kinnaspelet (18/6) og til Sogn/Walaker Hotell (3.>5/10).

Pris kr. 100 pr. pers. betaling til kto. 3640 07 21844. Påmelding til Arne Aven pr. sms eller mobil - tlf. 918 52 483 innan tirsdag 24. mai.

Vel møtt!