Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte i Lindås pensjonistlag

Westland Hotel, torsdag den 28. april 2022, kl. 16;00.

Lindås pensjonistlag inviterer til medlemsmøte, torsdag den 28. april 2022, kl. 16;00 på Westland Hotel.

Program: Velkommen v/leiar. Orientering om haustturen til Sogn 3. - 5. okt. Pensjonert journalist Per Jon Odèen fortel. Vesla les opp. Matøkt med snittar/kaffe. Song/musikk og det er Odd Idar som spelar. Åresal (betal kontant el. Vipps). Gevinstar mottas med takk.

Pris kr. 100 pr. pers. betaling til kto. 3640 07 21844. Påmelding til Arne Aven pr. sms eller mobil - tlf. 918 52 483 innan tirsdag 26. april.

Vel møtt!