Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte i Lindås pensjonistlag

Møte, 28. oktober 2021, på Westland Hotel

Lindås pensjonistlag inviterer til medlemsmøte, torsdag 28. oktober 2021, kl. 16;00, på Westland Hotel. Program: Brannvesenet informerer om sikkerhet og brannvern. Berith Håpoldøy underheld med song og musikk. Det vert servering av snittar og kaffe, og styret informerer om aktivitetar resten av året. Prisen er kr. 100,- pr. person som betalast til vår konto nr. 3640 07 21844. Påmelding til Arne Aven tlf. 918 52 483 eller e-post aaven@online.no innan tirsdag 26. okt. Vel møtt!