Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

MEDLEMSMØTE I HVITTINGFOSS PENSJONISTFORENING 12.04.2023 kl. 16.00

MEDLEMSMØTE I HVITTINGFOSS PENSJONISTFORENING

MEDLEMSMØTE I HVITTINGFOSS PENSJONISTFORENING 12.04.2023 kl. 16,00

Hvittingfoss pensjonistforening avholder medlemsmøte på M&Y 12.04. 2023 kl 16.00.

Sak 1.Tema Jan Karsten O. Five – økonomi/rådgiving «Arveavgiften er fjernet – men se opp for nye arvefeller». Det tar opp fremtidsfullmakt, testament og eventuell geinvinstskatt på bolig og hytte ved arv.

Sak 2. Orientering

Sak 3. Eventuelt

Allsang, kaffe og utlodning.

Entré kr 100.

Velkommen til møtet

Med hilsen

Lis Berit Nerli (sign)

Leder Hvittingfoss pensjonistforening