Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

MEDLEMSMØTE i Aukra Pensjonistlag

Aukra Hotel

Torsdag 28. oktober 2021

MEDLEMSMØTE

TORSDAG DEN 28. OKTOBER

KL. 18,00 PÅ AUKRA HOTELL

Ø  ORD FOR DAGEN

Ø  INFORMASJON FRA STYRET

Ø  INFORMASJON OG PÅMELDING TIL KONFERANSEN:

SAMMEN OM ET ALDERSVENNLIG AUKRA

Ø  DAGENS UNDERHOLDNING ER:

MUSIKK OG SANG VED KONRAD NERLAND

OG ARNE LYNGSTAD

Ø  BEVERTNING

Ø  ÅRESALG

Ø  ALLSANG

Alle er velkommen!

Styret.