Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte for Ski Pensjonistforening

Svingen 3 Kafé og Aktivitetssenter, Kirkeveien 3, Ski

Anne Svarlien, jurist og lærer holder foredrag om:

Tema: "Jus med særlig fokus på arverett og fremtidsfullmakt"

Åresalg / pakker.

Vi får også besøk og litt informasjon av seniorkontakt

Torgunn Lippestad Dahl.

Påmelding til juletur 23.11. til Bjørkesalen: Kr 995,-