Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte for Ski Pensjonistforening 16. januar 2024

Ski Pensjonistforening har medlemsmøte 16. januar 2024

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til vårt møte. I dag er det Bente Brønmo som underholder oss. Det blir også åresalg.

Ski Pensjonistforening har sitt 70 års jubileum i år, og dette skal vi feire med en jubileumsfest den 9. mars. Det blir påmelding til vår jubileumsfest på vårt medlemsmøte eller senest 20. februar. Vi gjør oppmerksom på at det er plass-begrensning!