Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte 9.mars 2022 - tema fremtidsfullmakt.

CHRISTIN RUUD ULFSRYGGEN i Kolbotn Advokatfellesskap SA

Har du tanker for hva som skal skje i livet ditt hvis du ikke lenger er i stand til å ta egne beslutninger? En fremtidsfullmakt kan bli din forsikring.

 CHRISTIN RUUD ULFSRYGGEN i Kolbotn Advokatfellesskap SA vil orientere om fremtidsfullmakter- hvorfor, hvordan og gi praktiske eksempler.

Kolbotn Advokatfellesskap AS har mange års erfaring med konkrete fremtidsfullmakter og har holdt en rekke foredrag i flere lokallag i Pensjonistforbundet. Som medlem i Pensjonistforbundet får du også rabatt på tjenester hos Kolbotn Advokatfellesskap AS