Vi starte med medlemsmøte torsdag 19.01

Linda Heggernes Varpe som er Kragerø kommunes demenskoordinator vil innlede.