Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Siggerud Gård

Medlemsmøte

Vi ønsker velkommen til medlemsmøte.

Blant sakene som tas opp er informasjon om sommerturen vi skal ha til Storefjell i juni måned. Det blir også orientert om pensjonisttreffet med middag vi skal ha 25.mars.

Vår foredragsholder er Harald Kolbjørnsen fra Pensjonistforbundet som skal snakke om de eldres rolle i samfunnet, historisk sett og idag.

Det blir servert snitter og vi har utlodning.