Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte

Grimstad pensjonistforening inviterer til medlemsmøte på Grimstad Vertshus onsdag 1.juni kl.12

Politiet v/politioverkonstabel Øyvind Olsen forteller om politiets arbeid og hvordan vi best kan sikre oss mot uønskede hendelser.

Underholdning v/Kirsti Pedersen Haugen.

Utlodning,kaffe og rundstykker!

Entre kr.50

Vi ønsker medlemmer og interesserte vel møtt!

Hilsen styret