Gamle og nye medlemmer ønskes velkommen!

Sosialt samvær, aktuelle temaer, kaffe og kaker, åresalg.

REFERAT:

Medlemsmøte i Pensjonistforbundet Folldal 20.04.2022 på Arbeidsstua, FBSS

36 medlemmer tilstede. Leder ønsket velkommen. Protokoll fra medlemsmøte 16.03. opplest og godkjent.

Orienteringer:

·      Vedr. TV-abonnement FBSS: Eldrerådet har møte med Eidsiva om saken i morgen.

·      Etter fylkesårsmøtet: John Oddleif og Kjellaug deltok. Else Ormåsen fra sentralstyret tok opp temaer som Trygdeoppgjøret, medlemsverving, skolering, frivilling innsats og nasjonale satsinger. Det jobbes mye med heving av minstepensjonene, som ligger godt under EUs fattigdomsgrense.                                            

Det ble bevilget 10.000kr til Ukraina.

I forbindelse med valget kom det fram at ingen nord for Elverum var med i styret eller i valgkomiteen. Vår leder ble deretter valgt som vara til valgkomiteen.

Det vil til høsten bli et fellesmøte for styrene i foreningene i Nord-Østerdalen, foreningen i Alvdal har fått ansvar for dette.

Under årsmøtemiddagen ble det delt ut premier til de som hadde vervet flest medlemmer, her kom vår forening på 7. plass og fikk 1000kr.

·      Bussturen til Telemark: 25 påmeldte til nå, plass til like mange til.

·      Aktive pensjonistdager: ble fulltegnet på mindre enn 2 uker.

·      Frivillighetens år: det jobbes med arrangementet her. Flere lag og enkeltpersoner involvert. Det blir 6 el-sykler med passasjerer, og behov for mye folk. Opplæring vil bli gitt. Folldalsportalens journalist deltar som syklende reporter. Aktiviteter som hesteskokasting må trolig foregå på torvet pga byggeaktivitet ved FBSS.

·      Medlemstall: vi er nå 119 medlemmer, fortsatt noen som ikke har betalt, men det går stort sett greit her hos oss.

·      Johan orienterte litt om småjobbsentralen.  De har vært i kontakt med Alvdal, der er den organisert via Frivilligsentralen. Det er ønske om å få til et samarbeid med Frivilligsentralen her og, jobbes med saken. Det trengs uansett flere frivillige til å bidra.

Widar Ryeng viste fine, gamle bilder fra Folldal, og noen fra nabokommunene.

Kaffe og kaker, åresalg.

Signy Bakken hadde skrevet i Pensjonistviljen, og leste opp for oss om skiskytter og smører Ivar Ulekleiv fra Dovre. Solvor Alstad skriver til neste møte.

Liv Nymoen, referent.