Merk at dette møtet er lagt til en torsdag! Men som vanlig samles vi på Møteplassen, Hopen, og frammøte er klokka 14.00.

Dette er første møte etter sommerferien, og styret vil ha innspill til aktiviteter. Slik blir det et planleggings-møte der høstmånedene er i fokus, men vi vil også legge planer for vinter og vår.

Markering av eldredagen 2022 og en busstur tidlig i høst er alt i planene. Men vi vil ha innspill fra så mange som mulig for et bredt tilbud til medlemmene.