Medlemsmøte på Glenghuset.

Velkommen til medlemsmøte på Glenghuset torsdag den 19. mai kl. 18.00.

Det blir informasjon om Eldreomsorgen i Sarpsborg v/ assisterende direktør for Helse og velferd, Alice Reigstad og musikk / underholdning v/ Olaug Askerud. Det planlegges sommertur den 14. juni og flere detaljer kommer på møtet. Vi har ennå ikke fått Vipps, så husk kontanter.

Hilsen styret.