Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte på Glenghuset.

Velkommen til medlemsmøte på Glenghuset torsdag den 19. mai kl. 18.00.

Det blir informasjon om Eldreomsorgen i Sarpsborg v/ assisterende direktør for Helse og velferd, Alice Reigstad og musikk / underholdning v/ Olaug Askerud. Det planlegges sommertur den 14. juni og flere detaljer kommer på møtet. Vi har ennå ikke fått Vipps, så husk kontanter.

Hilsen styret.