Medlemsmøte 29. september 2022

Steinar Krogstad

Den Gamle Garde inviterer til medlemsmøtet på Møterom Utsikten i Folkets Hus, Torggt. 12, Oslo. Vi møtes i resepsjonen for registrering. Til møtet kommer nyvalgt nestleder i LO, Steinar Krogstad.

Det blir snitter og kaffe .

Steinar er utdannet tømrer, og har lang og solid fartstid som tillitsvalgt. Han har tidligere vært klubbleder og konserntillitsvalgt i Veidekke, samt leder av Fellesforbundet avd. 765. Fra 2011 har han vært i forbundsledelsen i Fellesforbundet, fra 2015 som nestleder. I Fellesforbundet har han blant annet hatt ansvar for arbeidslivspolitikk, arbeidsmiljø, likestilling og det internasjonale arbeidet innen byggebransjen. (Stikkord: bemanningsselskaper m.m.).

Steinar vil informere oss om aktuelle faglig politiske spørsmål – og hvilke utfordringer LO og internasjonal fagbevegelse nå står overfor. 

Hans ansvarsområder i LO-ledelsen er blant annet: Tariffpolitikk og pensjonspolitikk i privat sektor, samferdsel, arbeidsmiljø, bedriftsdemokrati og internasjonalt faglig samarbeid. Han er kjent som en meget kunnskapsrik person, med god oversikt over sine så her kan man stille spørsmål.