Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte

Snertingdal Pensjonistforning ønsker våre gamle og nye medlemmer til medlemsmøte.

Det blir underholdning, servering og loddsalg.

Det er søkt om midler til arrangement som blir i foreninga.Håper svar er gitt,og det blir informert om dette .

Vi får besøk av Anne Tone Korshavn King.Hun vil gi oss tips til datakurs som vi håper å få til.Dette blir i samarbeid med Frivilliigsentralen .

ØNSKER DERE VELKOMMEN TIL MØTE.