Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte 27.10.2021.

Oddbjørn Øien

Medlemsmøte 27.10.2021.

TYNSET PENSJONISTFORENING arrangerer medlemsmøte på Frivilligsentralen Tynset 27.10.2021 kl. 11,00.

Tema for møtet er : Tynset Sjukehus og lokal helse v/ Oddbjørn Øien, Marit Motrøen og Tone Finstad Rønning.

Åresalg.

Gamle og nye medlemmer mer enn hjertelig velkomne.