Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte 27. april 2022 kl. 17

Johanna Zwaig og Ragnar Heyerdahl

Det blir underholdning, lett servering og loddsalg.

Påmelding til rykkinn80@gmail.com eller sms til 906 54 261 senest fredag 22. april. Forhåndsbetaling kr 50 til bankgiro 1627.31.45501 eller Vipps 561577. Maksimalt antall: 88 personer.