MEDLEMSMØTE 25. JANUAR 2023

MEDLEMSMØTE 25. JANUAR 2023 KL. 1630

Styret inviterer til det første medlemsmøte i 2023 onsdag den 25. januar kl. 1630 på Haugestad.

Underholdning ved Mari Amundsen og Werner Johannessen. Generalsekretær Arne Halaas fra Pensjonistforbundet innleder om aktuelle oppgaver og utfordringer fremover.

Det blir bevertning og utlodning. Bindende påmelding til: Mona Skaar Thorsrud på mobil 902 07 524 - helst på SMS eller på epost: monathorsrud@gmail.com. Inngangspenger er kr. 200,- pr. person. Etter at bindende påmelding er bekreftet, sendes inngangspengene til bankkto 2260.14.02231 eller på VIPPS 71563.