Medlemsmøte 24.05.2023

Vi får besøk av Ingeborg Noren, med foredraget "Reisebrev fra Jerusalem og Palestina. Hva foregår der" Ekko/Hemklang synger Pøysen-viser.

Referat fra medlemsmøte 24.05.23

På Frivilligsentralen.

Ca 47 medlemmer møtte. Arrangementskomiteen hadde satt til bord og stoler, så alle fikk plass. Anne Karin hadde bakt kringle og kake, og alle i komiteen dekket bord og kokte kaffe.

Unni ønsket alle velkommen, og spesielt velkommen til kveldens foredragsholder Ingeborg Noren. Hun holdt foredraget: «Reisebrev fra Jerusalem og Vestbredden. Hva foregår der?» Ingeborg har deltatt i Kirkens Verdensråds ledsagerprogram for Palestina og Vestbredden. Det var et meget interessant tema, særlig om de vanskelige levekårene for Palestinerne, og flere hadde spørsmål om forhold i Israel.

Diverse informasjon.:

Protokoll fra forrige møte ble lest. Vi har fått 4 nye medlemmer i vår:

 Gerd Sandom, Maria Wangen, Ruth og Harald Strømbu.

-Neste møte blir 24. august: Pasient og forbrukerombud Marit Alver-Jacobsen kommer og forteller om pårørendes rettigheter, fullmakter, lover, regler og stønadsordninger mm.

-20. sept. kommer Harald Olimb Norman, generalsekretær i Pensjonistforbundet og holder inspirasjonsforedrag.

Trygdeoppgjøret i år vil gi pensjonistene et tillegg på 8,54%

Anny Inger Lien vil skrive et innlegg i Pensjonistviljen til neste møte.

Kaffe og utlodning, innkommet på åresalg kr 5.300.

Det ble akkurat nok årer, men vi må etter hvert skaffe noen flere. Rolf ser på det.

Kvelden ble avsluttet med Ekko/Heimklang som sang Prøysenviser fra vårkonserten.

Møtet slutt ca. kl. 18.45.

Unni Rustad, ref.