Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte 24. august kl 1600

Songdalen Pensjonistforening inviterer til første møte etter Corona-nedstengningen tirsdag 24. august kl 1600 i Bestestua på Nodeland

Leif Ingar Tormodsæther vil presentere "Viser fra fra eldre årgang".

Ord for dagen. Bevertning. Sang og musikk.

Begrenset adgang. Påmelding telefon 994 75 580.

Velkommen!