Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøtet arrangeres denne gang i Frelsesarmeens lokaler i Strandgata torsdag 5.mai kl 18.00

· Tema: Flyktningesituasjonen – Hva skjer i Risør?

Hva er status på bosettingen i Norge – og Risør?

Hva kan Risør Pensjonistforening bidra med?

· Enkel bevertning

· Utlodning

Ta gjerne med en gevinst

Trenger du transport ta kontakt med Harald Pettersen (402 23 786)

VELKOMMEN!