Medlemsmøte 20.april 2022 - "Eldrepolitikk i Vestby kommune"

Velkommen til medlemsmøte 20.april 2022.

Ordfører i Vestby kommune Tom Anders Ludvigsen kommer å snakker om eldrepolitikken i kommunen. Det blir anledning til å stille spørsmål.

I tillegg vil leder av Pensjonistforeningen Vi over 60 Vestby orientere om aktuelle saker.

Enkel servering!