Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte 20.april 2022 - "Eldrepolitikk i Vestby kommune"

Velkommen til medlemsmøte 20.april 2022.

Ordfører i Vestby kommune Tom Anders Ludvigsen kommer å snakker om eldrepolitikken i kommunen. Det blir anledning til å stille spørsmål.

I tillegg vil leder av Pensjonistforeningen Vi over 60 Vestby orientere om aktuelle saker.

Enkel servering!