Medlemsmøte 16.11. 2022

Denne gang kommer Johan Sundberg og Stein Nygaard, de vil synge og spille for oss. Møtet er åpent for alle!

Referat fra medlemsmøte 16.11.2022 på Arbeidsstua, FBSS

Leder ønsket velkommen til i alt 43 personer, både medlemmer og ikke-medlemmer.

Refererte takkekort fra orgelkomiteen for bidrag til nytt orgel i kirka, og fra Randi Hammer og Eira Dalslåen for blomsterhilsen på deres 80-årsdager.

Protokoller fra medlemsmøtene i september og oktober opplest og godkjent, den siste med korrigering av et navn.

Jubileumsfeiring utpå etterjulsvinteren, skal vi ha det på dag eller kveldstid? Før eller etter årsmøtet i februar? Trolig blir det etter, når nytt budsjett er vedtatt. Komiteen jobber med saken.

«Møtes med mening» på Follvang på mandager har hatt bra oppslutning, men har plass til flere! Skal småjobbsentralen komme i gang igjen så trengs det folk der til snømåking mm.

Så var det tid for kveldens hovedinnslag, sang og musikk ved Johan Sundberg og Stein Nygaard. De har et omfattende repertoar av kjente og mindre kjente sanger, som de framførte til stor glede og tilfredsstillelse for oss tilhørere. Helt greit med et møte uten tungt faglig innhold når vi får en sånn opplevelse.

Innimellom sangen og musikken ble det tid for kaffe, kaker og åresalg. Innkommet på åresalget hele 5000kr., fordi vi høynet prisen pr. åre til 25kr.

Leder takket for oppmøte og ønsket vel møtt til julebord på Gaia den 10.12. til de som skal dit, og god jul til de som ikke skal.

Liv Nymoen

Referent.