Medlemsmøte med foredrag

Arendal og Omegn Pensjonistlag inviterer til medlemsmøte 25.01.2023 kl. 16.00 i Frikirken. Birgitte Nærdal holder foredrag om demens. Enkel bevertning. Sang og musikk. Utlodning. Hjertelig velkommen. Styret.