Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte 10.nov.2021

Sted: Seniorsenteret kl. 17:30

I tillegg til vanlige egne saker kommer elever fra Folle Folkehøgskole og underholder oss.

Det blir servert kaffe med kringler og vanlig blir det utlodning.

Alle medlemmer ønskes velkommen.

Styret