Siggerud Gård

Medlemsmøte

Styret ønsker velkommen til medlemsmøte 11. oktober klokka 1100 på Siggerud gård.

Det vil bli orientert om markeringen av foreningens 40-års jubileum og julebordet samt andre arrangementer. Røde kors kommer og snakker om hvor viktig det er med hjertestarter.

Som før vil vår flinke kjøkkenkomite sørge for bevertning. I tillegg blir det utlodding og sang.

Alle medlemmer er velkommen og ta gjerne med en venn eller bekjent.