Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

MEDLEMSMØTE onsdag 25 mai

Norske flaggfarger !

Informasjon !
Vi er godt igang og fortsetter med månedlige medlemsmøter !

Underholdning ved

Kate Guldbrandsen og

Terje Gulliksen ved pianoet.

Servering: snitter - kaffe og kake

Åresalg (ta med pakke)

Gratis adgang - VELKOMMEN !

Dette er siste medl.møte før sommerferien, men det er bestilt 4 turer resten av året, første 14 juni - se hjemmesiden !