Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsøte i Tynset Pensjonistforening.

Kirsti Sæter

Medlemsmøte i Tynset Pensjonistforening 29.09.2021.

Medlemsmøte i Tynset Pensjonistforening 29.09.2021.

Tema for møtet : sang/allsang.

Kirsti Sæter underholder med sang, og leder også allsang, med Tonefølge på piano v/Gudrud Pauline Bakken