Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Mandagstreffet fortset i november

Fint tiltak fortset

Det blir mandagstreff også i november, den: 6.11, 13.11, 20.11 og 27.11.

Trim med fysioterapeut Kristine Aurdal.

Sosialt samvær med kaffi, mat og god drøs rundt bordene. Forskjellige spel og bingo etterpå.

Mellom 20 og 28 seniorar; damer og menn, har møtt opp i september og oktober.

Alle over 65 er velkomne.

Treng du skyss ta kontakt 997 28 428 eller 469 33 566.

Arrangør Pensjonistlaget og Saniteten