Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Møte med foredrag

Foredragstittel: Å være pårørende

Onsdag 11. mai har me medlemsmøte, og denne gongen får me besøk av Anne-Grethe Terjesen på Pårørendealliansen. Foredraget heiter Å være pårørende, og det er eit tema som me alle kjem bort i . Ho kjem med mange nyttige tips og rettleiingar.

Elles har me som vanleg mat og kaffi, sang og musikk, og litt anna.

Som alltid kan du invitera med deg ikkje-medlemmer som synest temaet er interessant.