Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Møte i Songdalen Pensjonistforening 25. oktober

Songdalen Pensjonistforening har møte i Bestestua tirsdag 25. oktober 2022 kl 1600.

På programmet står "Sang, spill og litt til" ved Eva Marcussen, Torbjørn Aasen og Knut Djupdal. Det vil bli musisering på piano, trekkspill og bass og muntlige humoristiske innslag underveis.

Bevertning, allsang og lotteri som vanlig.

Programmet blir oppdatert etter hvert.