Møte i Songdalen Pensjonistforening 25. oktober

Songdalen Pensjonistforening har møte i Bestestua tirsdag 25. oktober 2022 kl 1600.

På programmet står "Sang, spill og litt til" ved Eva Marcussen, Torbjørn Aasen og Knut Djupdal. Det vil bli musisering på piano, trekkspill og bass og muntlige humoristiske innslag underveis.

Fremtidsfullmakt: Orientering ved fagdirektør Gunnar Munkerud.

Biblioteket vil presentere noen av høstens bøker.

Bevertning, allsang og lotteri som vanlig.