Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Møte i Kristiansand Pensjonistforening på Kongens Senter 26. September kl 18.

Fra filmen som vises....

Krigen kommer til Kristiansand... 9. April 1940.

Inger Johanne og Knut Mæsel.

Musikalsk underholdning - Peter Wemø