Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Møte/hyggekveld

Program for kvelden:

  • Nils Erik Staff snakker om temaet "Om å bli gammel"
  • Kaffe/te og noe attåt
  • Lavvogutta spiller og lager uhøytidelig musikkquiz

Det tas forbehold om endringer.

NB! Merk at sted er endret til Vilberg Bosenter