Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Møte/Hyggekveld

Program:

  • Sverre Solberg snakker om og viser bilder om ravinene på Romerike
  • Servering og loddsalg
  • Brakara spiller og underholder. Her blir det   mulighet for en dans

Vi tar forbehold om endringer

NB! Merk at sted er endret til Vilberg Bosenter