Møte/Hyggekveld 15. mars 2023

Sundet i Eidsvoll

Møte/hyggekveld 15. mars 2023

  • Foredrag om medisinbruk og rus ved AEF Sarpsborg
  • Kaffe og åresalg
  • Rune Johansen spiller og synger