Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Møte/Hyggekveld

Vi inviterer til HYGGEKVELD på Kafè Henrik

Vi får besøk fra Pensjonistforbundet som vil gi en kort orientering om opplæring i bruk av telefon og nettbrett. Opplæringen vil foregå personlig 1 til 1 på din egen telefon/nettbrett på biblioteket senere. Vi tar påmelding.

Visesanger og kåsør LOUIS JACOBY vil spre glede og latter i høstmørket!

Servering og loddsalg. Velkommen til sosialt samvær!

Inngang kr. 100.-  Styret.