Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Møt varabrannsjefen på Pensjonisten onsdag den 16. mars kl 11.30

I forbindelse med brannvesenets satsningsområde «Trygg hjemme», som omhandler brannsikkerhet for risikogrupper av mennesker som bor hjemme, ønsker vi gjerne å besøke Kirkenes Pensjonistforening med et foredrag om brannsikkerhet.

Statistikk viser at det er nesten 5 ganger større risiko for å omkomme i brann for eldre hjemmeboende over 70 år, enn i andre befolkningsgrupper.  

Foredraget sier noe om hvorfor det er slik, og hva vi som myndighet prøver å gjøre med dette. Vi snakker også om hva dere kan gjøre i deres eget hjem, for å bedre deres sikkerhet. 

For å nå ut til de over 70, er pensjonistforeningene en viktig arena, så vi håper dette kan være av interesse, for eksempel i forbindelse med et foreningsmøte. Foredraget tar ca en time, pluss eventuelle spørsmål. Dette er selvfølgelig uten kostnader for dere.