Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Leve hele livet - aldersvennlig samfunn

Kvinesdal kulturhus, 28. april 22 kl. 18

Informasjons- og dialogmøte: å forberede for pensjonisttilværelsen og alderdom bør begynne når vi er 55-60 år. Vi bør tenke bolig, økonomi, velferdsteknologi mm

På dette møte vil kommunen, Hellvik Hus, KvinaVITA, de lokale bankene og Aktiv eiendom gi informasjon og også stå på stand