Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Kurs for medlemmer: Om aldersdiskriminering utenfor arbeidslivet

Er det få pensjonister som diskrimineres på grunn av alder? Bli med på webinar om aldersdiskrinering utenfor arbeidslivet. (Foto: iStock)

Svært få melder fra om diskriminering på grunn av alder, til tross for at dette er nedfelt i lovverket. Skjer det virkelig så sjelden - eller kan det skyldes andre ting?

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) tilbyr et kurs til Pensjonistforbundets medlemmer, om aldersdiskriminering utenfor arbeidslivet.

På dette webinaret får vi høre hva diskriminering er, hvordan det vurderes om noen er diskriminert og vi får en gjennomgang av noen saker som har vært behandlet i Diskrimineringsnemnda.

Har du smarttelefon, kan du også få muligheten til å teste deg selv ved å løse noen oppgaver underveis!

Fra LDO møter vi Warvin Ringkjøb, jurist og seniorrådgiver og Inger Eline Romundgard, sosiolog og seniorrådgiver. De to har blant annet aldersdiskrimineringsvernet både i og utenfor arbeidslivet som sitt ansvarsområde.

Hold av datoen nå - og delta på webinaret her:

Eller her: https://bit.ly/2RcGGUq

Seniorrådgiver Inger Eline Romundgard fra LDO er en av de du møter på webinaret om aldersdiskriminering utenfor arbeidslivet.

Seniorrådgiver Inger Eline Romundgard fra LDO er en av de du møter på webinaret om aldersdiskriminering utenfor arbeidslivet.