Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Kulturtreff i Nordfylket

Skibotn Samfunnshus 29. april

En del av vår kultur er å møtes «på lokalet» i festlig lag med musikk, dans og lotteri.

Vi møtes på: Skibotn Samfunnshus -  Lørdag 29. april 2023 kl. 16.00.

Middag kl.17.00. Dans fra kl. 18.30 til ca. kl.22.00

Pris pr. person kr. 450,- som dekker inngang, underholdning, bespisning og dansemusikk.

 Musikk: Bjørnar Hansen og Odin Tårnes.

Bindende påmelding ved innbetaling til konto 4750 70 07097 innen 17. april.

Ved samlet bestilling må navnene til de påmeldte noteres.

Spørsmål kan rettes til Else Sørensen, else.sorens@gmail.com eller tlf. 41042011.

Vi ber hver enkelt om å informere videre om Kulturtreffet i Skibotn.

Fint om dere tar med gevinster til lotteriet.

Alle er hjertelig velkommen. Vi har god plass, så ta med partner, venner og bekjente.

Det er ikke krav om medlemskap i Pensjonistforbundet.