Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Kulturtreff - dans og middag

Tromsø 07. mai

Da har Norge åpnet opp, og Kulturutvalget er klar til å gjennomføre arrangementet vi har planlagt for lokalforeningene i Region Tromsø.

          En del av vår kultur er å møtes «på lokalet» til festlig samvær med musikk, dans og lotteri.

 Vi håper at mange kan komme til Kulturtreff på Radisson Blu Hotel i Tromsø.

Lørdag 7.mai 2022 kl. 16.00.

Middag kl.17.00.      Dans fra kl. 18.30 til ca. kl.22.00.

Pris pr. person kr. 450,- som dekker inngang, bespisning og dansemusikk.

Bindende påmelding ved innbetaling til konto 4750 70 07097 innen 23.april.

Ved samlet bestilling, husk å skrive navn på de påmeldte.

Spørsmål kan rettes til Else Sørensen, else.sorens@gmail.com eller tlf.41042011.

Vi ber hver enkelt om å informere videre om kulturarrangementet i Tromsø, og oppfordrer dere til å ta med gevinster.

Kulturutvalget ønsker dere hjertelig velkommen. Vi har god plass, så ta med partner, venner og bekjente. Det er ikke krav om medlemskap i Pensjonistforbundet.

Med vennlig hilsen

Kulturutvalget v/Else Sørensen