Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

«Krig i Europa! Hvor kom den fra og hvor går vi nå?».

Elnesvågen Pensjonistforening arrangerer åpent møte tirsdag den 12. april, kl. 1600, på Torshall, Tornes.

Robert Mood vil foredra om «Krig i Europa! Hvor kom den fra og hvor går vi nå?». Robert Mood er bl.a. tidligere generalløytnant i forsvaret, president i Norges Røde Kors og er tildelt Fritt Ords pris.

Leder for «Enhet for integrering» i Hustadvika kommune, Kari Småge, vil orientere om flyktningarbeidet i kommunen.

Det blir salg av kaker og kaffe. Behov for skyss: ring mobiltlf. 958 19 249. Fri adgang.

Alle velkommen!