Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Konsert, medlemsverving og nabotreff

Duoen Johnskareng og Nedrejord i aksjon juni 2023

Onsdag 11.10.23 kl. 12.00 på Samfunnshuset. Pensjonistforeningen informerer om sitt arbeid.
Servering av varm mat.

Besøk av våre naboer på finsk side. 
 
 Alle ønskes velkommen, også nye
medlemmer!

Konsearta, ođđa miellahtut ja rádjadeaivvadeapmi

Gaskavahkku 11.10.23 dii. 12:00 Servodatviesus.  

Pensionistasearvi muitala barggus birra. 

Guossohat mállása!

Ammun ja Halvdan guoimmuheaba musihkain.

Mis leat suomabeale ránnját guossin.    

Buohkat leat bures boahtimat, maiddái ođđa miellahtut!