Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Kjøreopplæring

Den 15. og 17. juni vil vi arrangere kjøreopplæring for pensjonistene i Indre Østfold Kommune. Kurset vil finne sted på klubbhuset til Mysen IF.

For noen år siden ble det arrangert kjørekurs for pensjonister. Østfold Pensjonistforening var ansvarlig den gang.

Denne gangen vil Eidsberg Pensjonistforening arrangere et tilsvare kurs i samarbeid med NAFs lokalavdeling. Kurset vil bestå av en teoridel og en times praktisk kjøreopplæring. NAF vil bekoste teorikurset, og Eidsberg Pensjonistforening har søkt om midler til å betale for kjøreopplæringen. Vi tror sikkert at denne søknaden blir innvilget.

Vi vil ha to teoridager som vil finne sted den 15. juni og den 17. juni. Begge dagene fra kl 16.00 til kl 19.00. Den praktiske kjøreopplæringen vil antagelig finne sted den 16. og 18. juni, men dette vil vi komme tilbake til senere.

Dette opplæringskurset vil bli annonsert i lokalavisa tidlig i uke 23, altså en uke før kurset vil finne sted. Følg med!