Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Kan man forebygge og forsinke utviklingen av demens?

Bli med på gratis webinar - Hvordan kan ny teknologi bidra til å forebygge og tidlig diagnostisere utviklingen av demens?

I dag har over 100 000 mennesker i Norge demens, og ettersom vi lever lenger og får en stadig økende andel eldre i vår befolkning vil dette antallet trolig dobles innen 2050. Over 400 000 er nær pårørende til en med demens. Hvordan kan ny teknologi bidra til å forebygge og tidlig diagnostisere utviklingen av demens? Dette er noe av det vi skal utforske i dette webinaret.

Webinaret er et samarbeid mellom Pensjonistforbundet, sefas og Nasjonalforeningen for folkehelsen. Meld deg på ved å klikke på "påmelding".